สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

   ประชาสัมพันธ์

 คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักคอมพิวเตอร์ของสำนักงาน ก.พ.

 คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ ๒ (โดยวิธีสอบปฏิบัติ และการสัมภาษณ์) ในตำแหน่งนักคอมพิวเตอร์กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒

 คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ในตำแหน่งนักคอมพิวเตอร์ของสำนักงาน ก.พ.

 คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (โดยวิธีสอบข้อเขียน)

 คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนักคอมพิวเตอร์ ของสำนักงาน ก.พ.

   ข่าวสาร